საცხოვრებელი კომპლექსი Green Line

საცხოვრებელ კომპლექს Green Line ბათუმში, ჩვენი გუნდის მიერ, განხორციელდა ცენტრალური დგარების, სატუმბე სადგურის, სახანძრო სისტემების და ცალკეული ბინების გათბობა-წყალმომარაგების მონტაჟი.

ჰელიო სისტემა კასპის ცენტრალური საფეხბურთო მოედნისთვის

კასპის ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის, შენობის სახურავზე, ჩვენს მიერ დამონტაჟდა 48 კვტ. სიმძლავრის ჰელიო სისტემა, რისი საშუალებითაც, საშხაპეების ცხელწყალმომარაგებაზე საწვავის მოხმარება 35-40%-ით იზოგება.

სასტუმრო „სითი სთარი“

ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო „სითი სტარი“ ვაკე, ჭავჭავაძის ქუჩა. თერმოუნდუსტრიას გუნდის მიერ განხორციელდა ცხელწყალმომარაგების სისტემის უზრულველყოფა და საცურაო აუზის მონტაჟი. საქვაბის ჯამური სიმძლავრე – 98 900 კკალ/სთ.

საცხოვრებელი კომპლექსი Horizont 1, ბათუმი

ჩვენს მიერ განხორციელებული მასშტაბური პროექტი ბათუმში – მულტიფუნქციური აპარტამენტების კომპლექსი “Horizon 1”, აღიჭურვა ცენტრალური დგარებით, სატუმბე სადგურით, სახანძრო სისტემით. ასევე, განხორციელდა ცალკეული ბინების გათბობა-წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.

აპარტამენტების კომპლექსი „ჰაუზარტ პლაზა”

ჩვენმა საპროექტო და ტექნიკურმა გუნდმა, ჭავჭავაძის ქ.60-ში მდებარე აპარტამენტების კომპლექს „ჰაუზარტ პლაზა”-ში, ინდივიდუალური საცხოვრებელი ფართების გათბობა-წყალმომარაგების პროექტი განახორციელა.

მზის კოლექტორი ამბროლაურში

მზის კოლექტორული სისტემის და წყალმომარაგების პროექტის დაგეგმვა-განხორციელება ამბროლაურის რაიონში არსებული სპორტული კომპლექსისთვის. ცხელი წყლის ჯამური წარმადობა 1200 ლ/სთ-ია.

საცხოვრებელი კომპლექსი Green Line

საცხოვრებელ კომპლექს Green Line ბათუმში, ჩვენი გუნდის მიერ, განხორციელდა ცენტრალური დგარების, სატუმბე სადგურის, სახანძრო სისტემების და ცალკეული ბინების გათბობა-წყალმომარაგების მონტაჟი.

ჰელიო სისტემა კასპის ცენტრალური საფეხბურთო მოედნისთვის

კასპის ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის, შენობის სახურავზე, ჩვენს მიერ დამონტაჟდა 48 კვტ. სიმძლავრის ჰელიო სისტემა, რისი საშუალებითაც, საშხაპეების ცხელწყალმომარაგებაზე საწვავის მოხმარება 35-40%-ით იზოგება.

სასტუმრო „სითი სთარი“

ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო „სითი სტარი“ ვაკე, ჭავჭავაძის ქუჩა. თერმოუნდუსტრიას გუნდის მიერ განხორციელდა ცხელწყალმომარაგების სისტემის უზრულველყოფა და საცურაო აუზის მონტაჟი. საქვაბის ჯამური სიმძლავრე – 98 900 კკალ/სთ.

საცხოვრებელი კომპლექსი Horizont 1, ბათუმი

ჩვენს მიერ განხორციელებული მასშტაბური პროექტი ბათუმში – მულტიფუნქციური აპარტამენტების კომპლექსი “Horizon 1”, აღიჭურვა ცენტრალური დგარებით, სატუმბე სადგურით, სახანძრო სისტემით. ასევე, განხორციელდა ცალკეული ბინების გათბობა-წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.

აპარტამენტების კომპლექსი „ჰაუზარტ პლაზა”

ჩვენმა საპროექტო და ტექნიკურმა გუნდმა, ჭავჭავაძის ქ.60-ში მდებარე აპარტამენტების კომპლექს „ჰაუზარტ პლაზა”-ში, ინდივიდუალური საცხოვრებელი ფართების გათბობა-წყალმომარაგების პროექტი განახორციელა.

მზის კოლექტორი ამბროლაურში

მზის კოლექტორული სისტემის და წყალმომარაგების პროექტის დაგეგმვა-განხორციელება ამბროლაურის რაიონში არსებული სპორტული კომპლექსისთვის. ცხელი წყლის ჯამური წარმადობა 1200 ლ/სთ-ია.