ალუმინის რადიატორი EKOS Plus

ალუმინის დაფერილი რადიატორი EKOS Plus

მსუბუქი დიზაინი;

დაფერვა: თეთრი, სპილოსძვლისფერი, რუხი, კვარცისფერი.

მაღალი სითბომწარმოებლურობა.

ხანგრძლივი ექსპლოატაცია.

სიმაღლე: 1800 მმ

მწარმოებელი: Global, იტალია