პრესის ქურო 16მმ 1/2" გარე ხრახნით

16მმ 1/2″ გარე ხრახნით

20მმ 1/2″

20მმ 3/4″

16მმ 3/4″