წყლის ტუმბო

Menu
გაიგეთ მეტი

წყლის ტუმბო და სატუმბე სადგურები

არსებობს სხვადასხვა დანიშნულების ტუმბო:

  • წყლის საცირკულაციო ტუმბო
  • წყალსაქაჩი
  • სადრენაჟე
  • ფეკალური მასების
  • ჭაბურღილის ტუმბო
  • მძლავრი სატუმბე სადგურები (ბუსტერები)

სატუმბე სადგურები აუცილებელია მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისთვის. სასტუმროებსა და სხვადასხვა სახის დაწესებულებებში წყლის მიწოდებისათვის. სატუმბე სადგურის შერჩევისას სპეციალისტები ითვალისწინებენ ოჯახის მიერ წყლის საშუალო მოხმარებას, შენობის სიმაღლეს და ბინების რაოდენობას. საცირკულაციო ტუმბოები კი უზრუნველყოფენ გათბობის კონტურში წყლის ცირკულაციას.

თანამედროვე წყლის ტუმბოები გამოირჩევა ხმაურის დაბალი დონით. ისინი ენერგოდამზოგი და ხანგრძლივი მოხმარებისაა.

წყლის ტუმბოები თერმოინდუსტრიაში

ჩვენ საცირკულაციო წყლის ტუმბოების ფართო არჩევანს გთავაზობთ. პროდუქცია 100%-ით ევროპული წარმოებისაა. აქვს ISO 9001:2015  სერტიფიკატი. გარანტირებული ტექნიკური მხარდაჭერა. თერმოინდუსტიის საპროექტო და ტექნიკური ჯგუფი ყოველწლიურად გადის სპეციალურ სწავლებებს.

სველი როტორის მქონე საცირკულაციო ტუმბოები სამი სხვადასხვა სიმძლავრისაა. ისინი შედგება:

  • კორპუსზე განლაგებული სიხშირის გადამრთველისგან
  • თუჯის კორპუსისგან
  • უჟანგავი მეტალის ღერძისგან

ევროპული სტანდარტის შესაბამისად, ინვენტორული წყლის ტუმბოები გამოირჩევა ხმაურის დაბალი დონით და ენერგოდამზოგია.

ბაზარზე გვხვდება კლასიკური (ბიუჯეტური) და თანამედროვე სატუმბე სადგურები. სიხშირული მართვის დანადგარები ენერგოდამზოგია. მათ მიერ ელექტრო ენერგიის მოხმარება, ზუსტად ისეთია, რისი საჭიროებაც კონკრეტულ მომენტში არსებობს. რაც გამორიცხავს ჰიდრო დარტყმებს და აგრეგატში წნევის არასასურველ ცვალებადობას. შესაბამისად, დანადგარი არ იტვირთება და მისი ექსპლოატაციის ხანგრძლივობაც მეტია.