წყალმომარაგება

Menu
გაიგეთ მეტი
წყალმომარაგების სისტემები

წყალმომარაგების სიტემებს განეკუთვნება სხვადასხვა დანიშნულების ტუმბოები, მილები და ფასონური ნაწილები. არსებობს წყლის საცირკულაციო ტუმბოები, წყალსაქაჩი, სადრენაჟე, ფეკალური მასების  და ჭაბურღილის ტუმბოები. თანამედროვე სატუმბე სადგურების მონტაჟი ხორციელდება:

  • მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში
  • სასტუმროებში
  • სხვადასხვა დაწესებულებებში

საცირკულაციო ტუმბოების ჩვენი მთავარი მომწოდებელია, ევროპული მწარმოებელი IMP Pumps. თითქმის საუკუნოვანი ისტორიის მქონე კომპანია  ექსპორტს ახორციელებს მსოფლიოს 60 ქვეყანაში. IMP Pumps უზრუნველყოფს:

  • 100% ევროპულ წარმოებას
  • 100% ხარისხის კონტროლს, სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში
  • ISO 9001:2015 სერტიფიცირებულ პროდუქციას
  • გარანტირებულ მომსახურებას

სველი როტორის მქონე საცირკულაციო ტუმბოებს, სამ სხვადასხვა სიმძლავრეზე მუშაობა შეუძლიათ. სიმძლავრეების  რეგულირება კორპუსზე განლაგებული გადამრთველით ხდება. დანადგარის კორპუსი დამზადებულია თუჯისგან. ღერძი კი უჟანგავი მეტალის არის.

აღნიშნული წყლის ტუმბოები გამოირჩევა ხმაურის დაბალი დონით. ევროპული სტანდარტის შესაბამისად, ინვენტორული ტუმბოები ენერგოდამზოგია.

წყალმომარაგების სისტემის უცვლელი კომპონენტი მილები და ფიტინგებია. პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილები, მეტალოპლასტმასის მილები. ასევე საკანალიზაციო მილები. პოლიპროპილენის მილების მაქსიმალური მუშა წნევა 25 ბარია. მაქსიმალური ტემპერატურა 95 C.  არმირებული მილები, ალუმინის ან მინაბოჭკოვანი შრით, გამოიყენება გათბობის სისტემისა და ცხელწყალმომარაგებისთვის.

კომპანია Sanica-ს პოლიპროპილენის სანაკალიზაციო მილები და ფასონური ნაწილები უზრუნველყოფს:

  • ხმაურის დაბალ დონეს
  • უძლებს გრუნტის დაწნევას
  • ტემპერატურის ცვალებადობას

საკანალიზაციო მილები დამზადებულია მსუბუქი მასალისგან. მარტივია მათი მონტაჟი.

ყურადღება უნდა მიექცეს მილების მაქსიმალურ მუშა დაწნევას. თბომატარებლის დასაშვები ტემპერატურა 95C-ს არ უნდა აღემატებოდეს. მილის შიდა ზედაპირის დაბალი ხაოიანობა თბომატარებლის მაღალ სიჩქარეს უზრუნველყოფს.

კაუჩუკის თბოიზოლაცია მილების შეფუთვის საუკეთესო საშუალებაა. ის უზრუნველყოფს ტემპერატურის ცვალებადობისა და კონდენსატისგან მაქსიმალურ დაცვას. შედეგად მცირდება სითბოდანაკარგები. ხდება ენერგიის დაზოგვა. არ ზიანდება მილის სტრუქტურა.

წყალმომარაგების სისტემები თერმოინდუსტრიაში

კომპანია მხოლოდ ხარისხიან პროდუქციას და კვალიფიციურ მომსახურებას სთავაზობს თავის მომხმარებელს. წყალმომარაგების სისტემების შეძენისას მნიშვნელოვანია, ტექნიკური მონაცემების გათვალისწინება. ასევე საგუსილხმოა ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატის არსებობა. ჩვენს მიერ იმპორტირებული მილების ექსპლოატაციის პერიოდი 50 წელია.