საცხოვრებელი კომპლექსი Green Line

საცხოვრებელ კომპლექს Green Line ბათუმში, ჩვენი გუნდის მიერ, განხორციელდა ცენტრალური დგარების, სატუმბე სადგურის, სახანძრო სისტემების და ცალკეული ბინების გათბობა-წყალმომარაგების მონტაჟი.

გააზიარე

Share on facebook
Share on email