logo

სტილი

კომპანიისათვის სტილი უმნიშვნელოვანესია. “თერმოინდუსტრია” დეკორატიული პროდუქციის იმპორტიორია.

ხარისხი

 

კომპანია ორიენტირებულია მხოლოდ მაღალი ხარისხის  პროდუქციის იმპორტზე.

ინოვაცია

კომპანია ფეხს უწყობს თანამედროვეობას და მომხმარებლებს სთავაზობს ულტრათანამედროვე პროდუქციას.

სიახლე თერმოინდუსტრიაში

Feedback