logo
proekt_kottedgi

პროექტირება

 • ცენტრალური გათბობის სისტემების პროექტირება;
 • წყალგაყვანილობის სისტემების პროექტირება;
 • ჰელიო სისტემების პროექტირება;
 • საცურაო აუზების პროექტირება;
 • კონდიცირების და ვენტილაციის სისტემების პროექტირება.
building-capacity-480186867

სამონტაჟო სამუშაოები

 • ნებისმიერი სირთულის ცენტრალური გათბობის სისტემების და ცენტრალური საქვაბეების მონტაჟი;
 • წყალგაყვანილობის სისტემების და სატუმბე სადგურების მონტაჟი;
 • ჰელიო სისტემების მონტაჟი (თბურ და ელექტრო ენერგიად გარდაქმნა);
 • საცურაო აუზების მონტაჟი (ჰიდრავლიკური ნაწილი);
 • კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემების მონტაჟი ბინებში, სასტუმროებსა და სამრეწველო დანიშნულების ობიექტებზე.
22550256_865078913657372_6614832923720283228_o

სერვისული და საგარანტიო მომსახურება

 • დარგის სპეციალისტის უფასო კონსულტაცია;
 • კვალიფიციური სპეციალისტის სერვისული მომსახურება;
 • 3 წლიანი საგარანტიო მომსახურება.
Feedback